Parkeerbedrijven

Meestgestelde vragen

Hoeveel moet een elektrische auto ongeveer bij kunnen laden in een parkeergarage?

Volledig elektrische auto’s zijn volledig afhankelijk van de aanwezigheid en beschikbaarheid van een laadpunt. Daarnaast vraagt de toename van de accucapaciteit een bijpassende laadsnelheid. Auto’s blijven in parkeergarages gemiddeld rond de twee uur. Gemiddeld zou 100 km bijladen tijdens het parkeren in de garage voldoende kunnen zijn. Daarvoor zijn laadstations met een vermogen van 11 of 22kW geschikt.

Hoeveel laadsessies zijn er ongeveer per dag in een parkeergarage?

In drukkere garages zou met twee à drie laadsessies per dag per laadpunt gerekend moeten worden. Als de parkeergarage echter vooral gebruikt wordt door werknemers of het een minder drukke garage is, dan is één laadsessie per laadpunt realistischer tenzij er bijvoorbeeld een reserveringsApp voor laadpunten op de smartphone wordt gebruikt.

Wat betekent de toename van het aantal elektrische voertuigen voor de norm in het aantal laadplekken in een parkeergarage?

De toename van vooral het aantal volledig elektrische auto’s gaat snel. In 2025 is de verwachting dat er 1 miljoen elektrische auto’s in Nederland rondrijden. In 2018 is de verwachting dat er 22.000 nieuwe elektrische auto’s worden verkocht. In 2019 zijn dit er 42.000 en voor 2025 wordt dit aantal voorspeld op ruim 300.000 (bron: Steinbuch). De huidige norm voor het aantal laadplekken van 2 tot 3% zal naar ca. 10% moeten en jaarlijks met 5% moeten stijgen (bron: Vexpan).

Hoe verreken ik de parkeer- en laadkosten met parkeerders?

Op dit moment is het meestal niet mogelijk om in 1 transactie zowel de parkeer- als de laadkosten af te rekenen met de parkeerder. De laadkosten kunnen met ‘slimme laadstations’ en een BackOffice automatisch worden verrekend met de elektrische rijder. Daarmee kan er ook een laadtarief worden ingesteld om het laadstation te exploiteren en worden de opbrengsten uit de laadsessies automatisch met de exploitant verrekend.

Hoe verdeel ik de beschikbare capaciteit over de laadpunten?

Het kan zijn dat de aansluitingscapaciteit en de beschikbare capaciteit gedurende de dag niet altijd aansluiten op de stroomvraag. Bijvoorbeeld als er meerdere laadpunten gelijktijdig in gebruik zijn. Afhankelijk van het merk en type laadstation kan met ‘Load Balancing’ het beschikbare vermogen over de laadpunten verdeeld worden. Met de toepassing van ‘Smart Charging’ kan een minimum en maximum vermogen statisch worden ingesteld. e-VOLTT kan u over de toepassingen verder informeren. Ook kan e-VOLTT Services de installatie verzorgen.

Is de bezetting van de laadpunten te optimaliseren?

Nu het aantal elektrische auto’s toeneemt, wordt het probleem groter dat een laadpunt te lang wordt bezet nadat de elektrische auto volledig is opgeladen. Andere elektrische rijders kunnen daardoor niet laden en de exploitatie van het laadpunt is niet optimaal. Inmiddels zijn er wel Apps beschikbaar waarmee het mogelijk is het gebruik en reservering van laadpunten beter is af te stemmen en de oplaadinfrastructuur efficiënter wordt gebruikt. Informeer bij e-VOLTT naar de mogelijkheden.

Hulp met uw laadoplossing

In slechts 3 eenvoudige stappen de juiste laadoplossing voor uw situatie! Merkonafhankelijk, transparante keuze en een eenvoudig proces van persoonlijk advies tot bestelling. Ook de installatie regelen wij graag voor u.

Heeft u nog vragen?

Het aantal volledig elektrische auto’s stijgt snel. Parkeerbedrijven kunnen niet om deze ontwikkeling heen en zullen een plan moeten maken om deze stijging te beantwoorden met nieuwe laadpunten. Maar dat niet alleen. Ook zal de bezetting van de laadpunten moet worden geoptimaliseerd om te voorkomen dat reeds opgeladen auto’s de laadplek bezet houden. En tot slot zal de laadcapaciteit slim over de laadpunten moeten worden verdeeld. e-Voltt helpt u bij al deze vraagstukken.