Aanvraag installatie VvE

Duidelijke prijscalculatie

Voor het plaatsen van een laadfaciliteit binnen VvE-verband geldt dat er vrijwel altijd afspraken gemaakt moeten worden met de VvE over de aanschaf, installatie(kosten) en stroomkosten. Vraag daarom altijd vooraf toestemming aan de VvE als u zelf bewoner bent. e-Voltt Services kan uw VvE ook vrijblijvend van professioneel advies voorzien over hoe rekening te houden met de toekomstige laadbehoefte van de bewoners. Denk bijvoorbeeld aan voorbereidende installatiewerkzaamheden, keuze van type laadpunten en hoe om te gaan met de beschikbare stroomcapaciteit van de netaansluiting.

Zodra uw aanvraag is ontvangen, voert een zeer ervaren team van installateurs een zogenaamde schouwing uit. Hierdoor ontvangt u voorafgaande aan de installatie een duidelijke prijscalculatie met een overzicht van de afspraken op basis van de uitgewisselde informatie en specifieke wensen. Eventueel meerwerk wordt op dat moment met u besproken en zal achteraf door de installateur in rekening worden gebracht.